Εθνικής Αντιστάσεως 3 – 5

19200, Ελευσίνα

τηλ.: 210 5549229 , 69777 77 502

Τέντες Καραμανίδης